پست های برچسب: کاریکاتور

06.25.2012

حکم اعدام دو نفر به «جرم» مصرف مشروبات الکلی: آخه واسه سلامتی ات ضرر داره!

خودنویس:

06.18.2012

وظیفه خبرگان حفظ و حراست (تر و خشک کردن) رهبریه!

خودنویس:

06.11.2012

پس از نفت حالا نوبت آوردن نان سر سفره ملت است!

خودنویس:

05.27.2012

مذاکرات اتمی

خودنویس:

05.18.2012

زندگینامه من منتشر بشه؟! عمرا اگه بذارم!

خودنویس:

05.16.2012

آی نقی آی نقی آی نقی

بادبان: نقی تو رو قسم به شوخ طبعیت به این بیرون از گود تو تبعید به آلت بزرگ زندگانی که پشت ما نشسته رو به تهدید نقی تو رو به تو به طول و عرض تحریم دلار رو به رشد و حس تحقیر نقی تو رو به امام مقوایی به طفل علی گوی توی رحم […]

04.16.2012

علاقه مجلس به مرتضوی کولا

خودنویس:

04.8.2012

شعر گونترگراس و احمدی نژاد

خودنویس:

03.17.2012

سدعلی! پنجره دیپلماسی و سازش در حال بسته شدنه!

خودنویس، اقبال ماهوری:

03.15.2012

باز هم سوالی بود، در خدمتیم!

خودنویس: کاری از اقبال ماهوری

Free Blog Themes and Blog Templates