بایگانی در بخش: دانشجویی

12.12.2008

در پی برگزاری گرده همایی اعتراضی دانشجویی: بسیج دانشجویی شیراز دانشجویان را تهدید به قتل کرد

12.10.2008

حاشیه‌هایی از مراسم بزرگداشت 16 آذر در دانشگاه شیراز

12.9.2008

مروری کوتاه بروضعیت جنبش دانشجوئی

12.9.2008

احضار 15 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا به کمیته انضباطی پس از برگزاری مراسم 16 آذر

12.7.2008

برگزاری تجمع روز دانشجو «تحت کنترل شدید امنیتی»

12.7.2008

شعار «مرگ بر دیکتاتور» در تجمع امروز دانشجویان

12.7.2008

وحشت سید علی از دانشجویان: لغو دیدار رهبر ایران با دانشجویان به مناسبت 16 آذر

12.6.2008

استفاده از گاز اشک آور برای برهم زدن مراسم روز دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا

12.6.2008

مراسم 16 آذردر مقابل دانشکده فنی ، در عکس العمل به تجمع حمایت بسیج از دولت

12.6.2008

«بازداشت ۲۰۱ دانشجو طی یک سال و نیم»

Free Blog Themes and Blog Templates